Byt sida eller gör ditt första drag
Skapar spelplanen ...
Skapar kontroller ...

Spela så här:
Flytta en pjäs genom att markera den pjäs du vill flytta (klicka på pjäsen) och därefter positionen du vill flytta den till.