Hur fungerar schacket?

Du startar enkelt ett parti genom att

1) Göra ditt första drag (du börjar som VIT)
2) Knappa in din email samt vem du skall spela mot.

Schacket skickar sedan ett mail till utmanaren. I detta finns en länk som han klickar på. Han svarar på draget och sedan får du ett likadant email. Osv.

Ungefär så ser emailet ut:

----------------------------------------------------------------


Din epost   : 
Motspelarens : 

Du spelar VIT

Motspelarens kommentarer...

Motspelarens drag, klicka på länken nedan:
http://eschack.com/e/@?ahc1bvedijklnop3U|XWVwZJACMNOPRT/10282/w/

Svart löpare F8 till C5
----------------------------------------------------------------
  a b c d e f g h  k - svart kung    K - vit kung
           d - svart drottning D - vit drottning
8  t h l d k · · t  t - svart torn    T - vit torn
7  b b b b · b b b  l - svart löpare   L - vit löpare
6  · · · · · h · ·  h - svart häst    H - vit häst
5  · · l · b · · ·  b - svart bonde   B - vit bonde
4  · · · · B · B ·  
3  · · · · · D · ·  Matrial utslaget...
2  B B B B · B · B  Vit  : 
1  T H L · K L H T  Svart : 
----------------------------------------------------------------
Korrespondensschack via email ©2000 http://eschack.com
Gillar du tjänsten, känn dig fri att sätta en länk till siten.
Frågor & synpunkter mailto:info@eschack.com


Starta ett parti
Tipsa en intresserad kamrat om denna sida